Afschaffing Wet Hillen; aflosboete?

Wat is de Wet Hillen?


Pas vanaf januari 2013 geldt dat elke hypotheek moet worden afgelost, voor die tijd hadden veel mensen een (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheek. Om mensen te stimuleren toch af te lossen op de hypotheek is de Wet Hillen in het leven geroepen.

Hoe werkt het?


Iedere huiseigenaar mag de voor de hypotheek betaalde rente van zijn belastbaar inkomen aftrekken, met als gevolg een lager belastbaar inkomen, dus belastingvoordeel. De belastingdienst beschouwt de eigen woning als een bron van inkomsten daarom moet je het Eigen Woningforfait bij je inkomen optellen, dat is een percentage van de WOZ waarde. 
Op dit moment is het Eigen Woning Forfait voor de meeste woning 0,75% van de WOZ waarde. (WOZ waarde tussen € 75.000,- en € 1.060.000,-) Vanaf 2020 wordt dat percentage waarschijnlijk verlaagd naar 0,60%.

Wat is de regeling aftrek geen of geringe hypotheekschuld (Wet Hillen)?

In 2005 is de Wet Hillen in werking getreden. Zoals gezegd was de wet bedoeld om mensen te stimuleren hun hypotheek af te lossen en komt er op neer dat het eigenwoningforfait niet meer kan bedragen dan de aftrekbare hypotheekrente. Dus geen hypotheekschuld, geen aftrekbare rente, ook geen eigenwoningforfait.

Afbouw Wet Hillen

Zoals elk jaar worden er ook dit jaar wijzigingen doorgevoerd. Eén van de wijzigingen is de afbouw van de Wet Hillen. 
Deze wijziging roept nogal wat verontwaardiging op, op facebook verschijnen berichten als aflosboete en teksten als "niet normaal meer" en "heb je netjes afgelost, dan word je gestraft".
Over het algemeen zijn het wat oudere mensen, die geen of weinig hypotheek meer hebben.
Wat betekent het afschaffen van de wet Hillen voor deze groep?

Voorbeeld:
Echtpaar 65 plus, beide AOW en een pensioen van ca. € 27.000,-
Woning met een waarde van € 200.000,- , hypotheek afgelost.
Deze mensen zijn per jaar steeds iets duurder uit omdat ze het eigen woning forfait bij hun inkomen moeten optellen.

In jaar 5 is het nadeel € 48,-, in jaar 10 € 120,-- en in jaar 30 € 400,-.  Dat is best een hoog bedrag. De meeste verontwaardiging hoor ik uit de groep 65 plussers met een lage hypotheek.

Het lijkt een enorm nadeel, het lijkt een straf, maar als je het doorrekent valt het allemaal wel mee. 

En 30 jaar is nog heel ver weg. Ik zou me als 65 plusser maar niet al te veel zorgen maken om een belastingnadeel van € 400,- over 30 jaar.