Loan to value, hoogte hypotheek en waarde onderpand.

Waarde huis en maximale hypotheek

Als je een huis wilt kopen en een hypotheek wilt afsluiten kijkt de bank uiteraard naar je inkomen.
Maar sinds een aantal jaren wordt ook gekeken naar de verhouding tussen de waarde van je huis en de hoogte van je hypotheek. Dat is een goede zaak. We weten allemaal hoeveel huizen in de crisis "onder water" kwamen te zijn. Dat betekent dat de hypotheek hoger is dan de waarde van je woning. Vervelend als je wilt of moet verkopen.
Een bestaande woning koop je Kosten Koper, dat wil zeggen dat alle kosten die met de aankoop te maken hebben voor rekening van de koper komen. 

Bijkomende kosten

Stel je koopt een huis van € 190.000,- , dan betaal je 2% overdrachtsbelasting en de notariskosten voor de overdracht van de woning komen ook voor jouw rekening. In totaal is dat zo'n € 4.500,-. Dan krijg je ook nog financieringskosten te betalen ( hypotheekakte bij de notaris, taxatiekosten, kosten nationale hypotheekgarantie en de kosten voor het hypotheekadvies) dat is in totaal ca. € 5300,-.
Een huis van de genoemde prijs kost al met al:

€ 190.000,- + € 4.500,- + € 5,.300,- = € 199.800,- 

Omdat er steeds minder geleend worden op basis van waarde onderpand, dit jaar 101% (191.900) en volgend jaar 100% moet er dus altijd een bedrag aan eigen middelen ingebracht worden.

Marktwaarde

Bij de aankoop van een woning teken je de koopakte. Daar staat een heleboel in, bijvoorbeeld de koopsom. 

De woning moet getaxeerd worden door een makelaar die niet bij de aan-of verkoop betrokken is. Die waarde kan iets anders zijn dan de waarde in de koopakte. Sommige banken hanteren als marktwaarde de laagste van die twee waarden. Als de taxatie lager uitvalt is dat heel vervelend. Gelukkig komt dat niet vaak voor. Er zijn ook banken waarbij je uit mag gaan van de taxatiewaarde als die hoger is. Dus dan hoeft er minder eigen geld ingebracht te worden.

Marktwaarde nieuwbouw

Een nieuwbouwwoning koop je vrij op naam. Dat houdt in dat je geen overdrachtsbelasting en geen notariskosten voor de overdrachtsakte hoeft te betalen. De financieringskosten heb je natuurlijk wel.
Bij de aankoop van een nieuwbouwwoning krijg je te maken met rente die je betalen moet terwijl de woning gebouwd wordt.
Om de marktwaarde van een nieuwbouwwoning vast te stellen tel je de koopsom, een bedrag aan bouwrente (4% ) en meerwerk bij elkaar op.
Stel: koopsom € 190.000,- + € 7.600,- rente tijdens de bouw + € 20.000,- meerwerk = € 217.600,-
Dat is de marktwaarde, dus maximale hypotheek dit jaar € 219.776,-
Volgend jaar is dat € 217.600,-.

Van 101% naar 100%

Als de bank de definitieve offerte heeft afgegeven in 2017 mag je uitgaan van 101%.

Restschuld

Wat betreft een eventuele restschuld, die kan onder bepaalde voorwaarden meegefinancierd worden. De rente over dit deel is over 15 jaar fiscaal aftrekbaar.
Deze regeling vervalt volgend jaar. Als je hier nog gebruik van wilt maken moet je nog in 2017 voor een nieuwe woning bij de notaris zitten.

Vragen:
Info@mariannecroesadvies.nl
tel 06-41588955


i