Wat betekent het regeerakkoord voor huiseigenaren?

Wat betekent het Regeerakkoord voor huiseigenaren?

 Loan to Value

·         De loan to value daalt in 2018 naar 100%. Dat betekent dat de maximale hypotheek niet hoger kan zijn dan de waarde van de woning. Alle bijkomende kosten moeten uit eigen middelen voldaan worden. Er is sprake geweest van een verdere daling van de loan to value, dat voorstel is gelukkig van tafel.

Aftrek hypotheekrente

·         De verlaging van de hypotheekrenteaftrek is in 2014 al ingezet. Dit houdt in dat de hogere inkomens steeds een lager percentage van hun hypotheekrente kunnen aftrekken. Het toptarief bedraag 52% en is sinds 2014 met 0,5% per jaar afgebouwd. In 2018 is het aftrekpercentage 49,5% en in 2023 36,93%. Dit gaat om alle aftrekbare kosten voor de eigen woning

·         Deze lastenverhoging wordt gecompenseerd door verlaging van de tarieven inkomstenbelasting (in 2019 36,93% tot een inkomen van € 68.000,-)en verlaging van het Eigen Woning Forfait. In 2019 zullen er volgens het regeerakkoord nog maar 2 belastingschijven zijn waardoor een groter deel van het inkomen in de eerste (lagere)schijf valt van 36,93%.

 

Wet Hillen afgeschaft

Het inkomen van de eigen woning bestaat uit twee delen.

1.       Bijtelling tot het inkomen van het Eigen Woning Forfait

2.       Aftrekbare kosten, zoals hypotheekrente.

De Wet Hillen geeft recht op een extra aftrekpost als het eigenwoningforfait hoger is dan de aftrekbare kosten. Deze aftrekpost is het verschil tussen het eigenwoningforfait en aftrekbare kosten, de inkomsten eigen woning komen daardoor op nihil.

De wet Hillen wordt binnen een periode van 30 jaar afgeschaft. 

Dus is je hypotheek (deels) afgelost dan moet je het eigenforfait bij je inkomen optellen waardoor je meer belasting gaat betalen.illenHille